Kontakt
Fundacja Wychowanie przez Sport
Adres korespondencyjny
ul. Potocka 33a/26
01-631 Warszawa
email: fundacja@wychowanieprzezsport.pl
NIP: 7010405825
KRS: 0000484644