Pytania i odpowiedzi
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Co to jest, kiedy i gdzie odbywa się PKO Bieg Charytatywny?

ROZWIŃ

PKO Bieg Charytatywny to bieg sztafetowy, w którym udział mogą wziąć 5-osobowe drużyny składające się z osób, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 14 lat. Bieg odbywa się jednocześnie na stadionach lekkoatletycznych w 12 miastach w Polsce. Trwa 1 godzinę, w czasie której zawodnicy pokonują 400-metrowe okrążenia.

Co to jest, kiedy i gdzie odbywa się PKO Bieg Charytatywny Młodych?

ROZWIŃ

PKO Bieg Charytatywny Młodych to bieg towarzyszący biegowi głównemu, w którym udział mogą wziąć dzieci w wieku 1-13 lat. Dzieci startują w trzech kategoriach wiekowych na trzech różnych dystansach: I kategoria – 1-6 lat, dystans 200 m; II kategoria – 7-9 lat, dystans 400 m; III kategoria – 10-13 lat, dystans 800 m

Czy w biegu mogą wziąć udział niepełnosprawni?

ROZWIŃ

Tak, w biegu mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, w tym także osoby poruszające się na wózkach. Startują one na zasadach identycznych jak wszyscy zawodnicy. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Regulamin.

Gdzie znajdę regulamin?

ROZWIŃ

Regulamin znajduje się na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl w zakładce „Dla biegaczy”

Jak mogę zarejestrować się na bieg?

ROZWIŃ

Rejestracja na bieg, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, odbywa się poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl

Kiedy i gdzie startują zapisy na PKO Bieg Charytatywny?

ROZWIŃ

Informacja o stracie zapisów, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, znajduje się na stronie głównej www.pkobiegcharytatywny.pl

Jakiej wysokości jest opłata startowa?

ROZWIŃ

Opłata startowa za udział w PKO Biegu Charytatywnym wynosi 50 zł od drużyny (10 zł od uczestnika). Opłata za udział w PKO Biegu Charytatywnym Młodych wynosi 5 zł od dziecka.

Czy otrzymam FV za opłatę startową?

ROZWIŃ

Faktury za udział w biegu dla drużyn, które zadeklarowały podczas rejestracji chęć jej otrzymania, będą wystawione i wysłane elektronicznie przez Organizatora, w terminie do 14 dni od dnia biegu, na wskazany przez kapitana drużyny adres.

Kiedy rejestracja na bieg zostanie zamknięta?

ROZWIŃ

Rejestracja na bieg zostanie zamknięta po wyczerpaniu limitu miejsc w danej lokalizacji. Rejestracja online zostanie zamknięta na 4 dni przed terminem biegu. Po tym terminie, w przypadku dostępności wolnych miejsc w poszczególnych lokalizacjach, możliwa będzie rejestracja na stadionie w dniu biegu.

Kiedy przedzielany jest numer startowy i jak mogę go sprawdzić?

ROZWIŃ

Numer startowy przydzielany jest po rejestracji, po dokonaniu opłaty startowej i po ostatecznym zamknięciu rejestracji online. Numer startowy można sprawdzić w zakładce „Dla biegaczy”, pod nazwą „Lista startowa”

Czy zostanie mi zwrócona opłata startowa, jeśli zrezygnuję ze startu?

ROZWIŃ

Nie, opłata startowa w całości przekazywana jest na cel charytatywny biegu.

Czy istnieje możliwość dokonania zmian w drużynie?

ROZWIŃ

Tak, edycji danych drużyny (w tym nazwy drużyny, składu drużyny, rozmiaru koszulek,) dokonać może kapitan drużyny po zalogowaniu na swoje konto na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl najpóźniej na tydzień przed biegiem. W wyjątkowych przypadkach edycji danych kapitan może dokonać również na stadionie w dniu biegu.

Co w przypadku, gdy jeden z zawodników zgłoszonych nie jest w stanie wystartować?

ROZWIŃ

Zgodnie z zapisami Regulaminu, w biegu może wziąć udział tylko drużyna 5-osobowa. W wyjątkowych sytuacjach, kapitan drużyny może dokonać edycji danych członków drużyny również na stadionie w dniu biegu.

Czy mogę biec sam?

ROZWIŃ

Nie, bieg charytatywny to bieg sztafetowy, w którym mogą wziąć udział drużyny 5-osobowe.

Czy wszyscy zawodnicy z drużyny muszą pobiec?

ROZWIŃ

Każdy z zawodników w drużynie musi przebiec przynajmniej 1 okrążenie.

Czy po rejestracji otrzymam mailowe potwierdzenie?

ROZWIŃ

Tak, kapitan drużyny otrzymuje potwierdzenie na adres email podany przez niego w formularzu rejestracji.

Kiedy i gdzie można odebrać pakiet startowy?

ROZWIŃ

Pakiety startowe można odebrać w Biurze Zawodów na stadionie w dniu biegu.

Kto może odebrać pakiety startowe?

ROZWIŃ

Pakiety za wszystkich członków swojej drużyny odbiera kapitan drużyny.

Co trzeba mieć przy sobie, by odebrać pakiet startowy?

ROZWIŃ

Aby odebrać pakiety startowe, kapitan drużyny powinien mieć ze sobą wydrukowaną i wypełnioną kartę startową drużyny.

Gdzie i kiedy będzie można pobrać karty startowe?

ROZWIŃ

Karty startowe może pobrać kapitan drużyny po zalogowaniu na „Moje konto” na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl.

Gdzie powinien być przypięty numer startowy?

ROZWIŃ

Numer startowy powinien być przypięty z przodu koszulki w widocznym miejscu.

Czy można otrzymać koszulkę, gdy nie wziąłem udziału w biegu?

ROZWIŃ

Koszulka przeznaczona jest dla uczestników biegu i znajduje się w pakiecie startowym.

Gdzie mogę znaleźć rozmiarówkę koszulek?

ROZWIŃ

Rozmiarówka koszulek znajduje się na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl w zakładce „Dla biegaczy”.

Gdzie zostaną opublikowane wyniki?

ROZWIŃ

Wyniki zostaną opublikowane po biegu na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl

Gdzie i kiedy znajdę zdjęcia z biegu?

ROZWIŃ

Zdjęcia zostaną opublikowane po biegu na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl

Jaki jest cel charytatywny biegu w konkretnej lokalizacji?

ROZWIŃ

Cel charytatywny, wskazany przez Fundację PKO Banku Polskiego, jest wspólny dla wszystkich 12 lokalizacji. Informacja ta znajduje się w „Aktualnościach”.